HỆ THỐNG KẾT NỐI CÁC TRANG TIN HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

http://honguyen.vn


CHỦ TRƯƠNG DÒNG HỌ NGUYỄN

CHỦ TRƯƠNG DÒNG HỌ NGUYỄN
CHỦ TRƯƠNG DÒNG HỌ NGUYỄN

1) Tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng những ý kiến khác biệt trong tình đoàn kết dân tộc.

2) Không phân biệt ý thức hệ, tôn giáo, xuất xứ; chỉ chú trọng đến quyền lợi tổ quốc và dòng họ Nguyễn.

3) Quê hương dòng họ Nguyễn là của tất cả mọi người nên ai cũng có quyền yêu mến, và do đó, phải có trách nhiệm với quê hương.đất nước

4) Cố giữ khách quan trong mọi nhận định, luôn luôn học hỏi để cầu tiến. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn.

5) Vì lợi ích chung, xin các bạn vui lòng chia sẻ những bài viết liên quan đến cuộc sống và tài liệu hình ảnh liên quan đến HONGUYEN Chúng ta cảm ơn tất cả mọi người

Nguồn tin: Nguyễn thanh sơn

, . : 60