CÔNG BỐ KIM SÁCH, BẢO VẬT TRIỀU NGUYỄN

CÔNG BỐ KIM SÁCH, BẢO VẬT TRIỀU NGUYỄN

 13:46 01/04/2016

22 quyển kim sách tiêu biểu và 10 kim bảo liên quan được coi là những hiện vật quý triều Nguyễn (1802 - 1945) vừa được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 1 Phạm Ngũ Lão).
TRƯNG BÀY BẢO VẬT TRIỀU NGUYỄN

TRƯNG BÀY BẢO VẬT TRIỀU NGUYỄN

 05:18 17/03/2016

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Bảo vật Hoàng cung - Kim sách triều Nguyễn (1802 - 1945)”.
TRAO TẶNG ĐỘC BẢN TỔNG TẬP SẮC PHONG VIỆT NAM CHO BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

TRAO TẶNG ĐỘC BẢN TỔNG TẬP SẮC PHONG VIỆT NAM CHO BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

 07:59 01/01/2016

Ngày 27.12.2015, tại TPHCM, nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần đã trao tặng Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam độc bản “Tổng tập sắc phong Việt Nam”- tập 1 do chính ông sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa, hiệu đính và chú giải. Đây là lần đầu tiên một nhà sử học phối hợp với một doanh nhân trẻ cùng thực hiện một công trình độc bản khổ lớn nhiều ý nghĩa này.
, . : 60