NGUYỄN DUY TRINH - NHÀ NGOẠI GIAO XUẤT SẮC

NGUYỄN DUY TRINH - NHÀ NGOẠI GIAO XUẤT SẮC

 04:56 26/03/2016

Trong lịch sử ngành ngoại giao Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Trinh làm Bộ trưởng Ngoại giao lâu năm nhất (15 năm), trong đó có 10 năm chiến tranh chống Mỹ, cứu nước vô cùng khó khăn, gian khổ, nhưng cũng đầy vinh quang, hào hùng và oanh liệt của dân tộc.
, . : 60