Nguyen Duy Nang 01

TIẾN SĨ NGUYỄN DUY NĂNG DANH NHÂN KHOA BẢNG CỦA PHONG ĐIỀN

 03:54 14/03/2016

Lần giở danh sách các vị khoa bảng tại Phong Điền dưới thời phong kiến (Địa chí Phong Điền – 2005 – Phần phụ lục), ghi nhận ngoài 65 vị đỗ cử nhân, có tới 13 vị đã đỗ đại khoa, trong đó có 6 tiến sĩ và 7 phó bảng,
, . : 60