ĐẢ THẠCH TƯỚNG QUÂN - TÔN THẤT THUYẾT

ĐẢ THẠCH TƯỚNG QUÂN - TÔN THẤT THUYẾT

 03:58 27/03/2016

Tôn Thất Thuyết sinh năm Ất Mùi (1835), quê gốc Thanh Hóa, cha ông là Tôn Thất Đính một võ tướng của triều Nguyễn. Tôn Thất Thuyết vốn là người nổi tiếng trung dũng, một võ quan tài ba trực tính và nghiêm khắc. ​​​​​​​Ông là người lãnh đạo cuộc chính biến ở Huế và đóng vai trò quan trọng khởi xướng phong trào Cần Vương.
NGUYỄN MẬU KIẾN – NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA QUÊ HƯƠNG THÁI BÌNH

NGUYỄN MẬU KIẾN – NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA QUÊ HƯƠNG THÁI BÌNH

 17:43 25/03/2016

Danh nhân Nguyễn Mậu Kiến – người xướng nghĩa đầu tiên trong phong trào yêu nước, chống Pháp xâm lược trên đất Thái Bình , một chí sĩ yêu nước, thương dân, một tri thức lớn của dòng họ Nguyễn tại làng Động Trung (nay là Xã Vũ Trung), huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
, . : 60