GIÁO SƯ, VIỆN SỸ NGUYỄN KHÁNH TOÀN - CẢ CUỘC ĐỜI VÌ CÁCH MẠNG VÀ NỀN GIÁO DỤC, KHOA HỌC VIỆT NAM

GIÁO SƯ, VIỆN SỸ NGUYỄN KHÁNH TOÀN - CẢ CUỘC ĐỜI VÌ CÁCH MẠNG VÀ NỀN GIÁO DỤC, KHOA HỌC VIỆT NAM

 00:00 26/03/2016

Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn là một học giả uyên thâm, một nhà bác học với kiến thức vừa bao quát, vừa sâu rộng trên nhiều lĩnh vực khoa học xã hội: Sử học, văn học, triết học, ngôn ngữ học, dân tộc học, luật học, giáo dục học và có vốn hiểu biết phong phú về văn hóa phương Đông cũng như phương Tây. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là hình ảnh cao đẹp của một nhà trí thức cách mạng suốt đời phấn đấu và cống hiến vì độc lập tự do, vì tiền đồ tươi sáng của đất nước.
BÁU VẬT TRĂM NĂM

BÁU VẬT TRĂM NĂM

 07:50 25/03/2016

Ông lão ấy nay đã ở tuổi 60 nhưng trên khuôn mặt lấm tấm vết đồi mồi vẫn thoảng nét nhanh nhẹn, tinh anh lắm. Ông bảo: cuộc đời, có những thứ quý giá mà suốt đời mình phải trân trọng, gìn giữ, không phải tiền bạc, của cải, cũng chẳng là quyền lực, danh vọng, mà đó là những báu vật vô giá ông cha để lại, có chết cũng phải giữ vẹn toàn.
, . : 60