Tập Đoàn Họ Nguyễn
HỆ THỐNG KẾT NỐI CÁC TRANG TIN CỦA HỌ NGUYỄN VIỆT NAM
  Trang tin này được lập ra với mục đích duy nhất là kênh kết nối với các trang chi tộc Nguyễn Việt Nam. Tìm hiểu lịch sử cội nguồn, ca ngợi những giá trị, công lao, tấm gương của anh linh tiên tổ, của các bậc tiền nhân từ đó tạo sự kết nối và hiểu biết thế sự về dòng họ Nguyễn cho hậu thế. Không mục đích chính trị, kinh doanh, vụ lợi. Với tất cả sự nhiệt tâm của ban quản trị... Trong quá trình xây dựng có thể còn sai sót , không phù hợp hoặc chưa đầy đủ, Ban quản trị rất mong bạn đọc thiện nguyện, nhiệt tình, đồng tâm góp ý, cung cấp các thông tin, bài viết, các tư liệu và địa chỉ của các trang chi tộc cùng chung sức với chúng tôi để bổ xung, chỉnh sửa cho trang kết nối của dòng họ Nguyễn được hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn!   ..

HOÀNG TỘC TÔN THẤT - NGUYỄN PHÚC- GIA PHẢ HỆ 3 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN- PHÒNG 1 KHÁNH QUẬN CÔNG NGUYỄN PHÚC KỲ- CHI 4 NGUYỄN PHÚC TRÍ

Thứ bảy - 12/03/2016 14:06

HOÀNG TỘC TÔN THẤT - NGUYỄN PHÚC- GIA PHẢ HỆ 3 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN- PHÒNG 1 KHÁNH QUẬN CÔNG NGUYỄN PHÚC KỲ- CHI 4 NGUYỄN PHÚC TRÍ

Trong quá trình kiến nghiệp Triều Nguyễn với 9 đời Chúa và 13 đời Vua đã trị vì đất nước từ năm 1525 đến năm 1945, như vậy lịch sử Nguyễn Phúc Tộc đã gắn liền với lịch sử phát triển đất nước trong hơn 4 thế kỷ.

Theo quan niệm về gia tộc của người Việt Nam là những người cùng chung huyết tộc về phía bên nội và "tôn phổ ngọc điệp" cũng được lập thành theo quan niệm này. Như vậy Nguyễn Phúc là dòng tộc của con cháu, hậu duệ các Chúa Nguyễn, Vua Nguyễn, là bà con họ nội của Hoàng Tộc.Họ Nguyễn nói chung có từ lâu đời. Nhưng họ Nguyễn thuộc dòng tộc nào có quan hệ với dòng họ NPT ra sao và từ bao giờ? Hiện nay sử sách chưa nói rỏ.
Theo môt số sử liệu và gia sử, họ Nguyễn Phước (Nguyễn Phúc) phát tích từ ông Nguyễn Bạc là Định quốc công dưới đời Đinh Tiên Hoàng năm 970.
Thời gian lịch sử nầy trải qua 420 năm có 9 chúa, 13 vua mà sử sách còn để lại nhiều tài liệu khá phong phú. Nếu lấy mốc 1802 là năm Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua Gia Long, lập nên triều đại nhà Nguyễn thì thời gian lịch sử 420 năm nói trên, có thể chia làm 2 thời kỳ:
1- Từ Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng (1525) đến Nguyễn Phúc Thuần (1777) cho đến khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua (1802) là thời kỳ các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, dài 277 năm. Mỗi chúa lập nên một hệ riêng cho con mình. Thời kỳ này có 9 hệ gọi là 9 hệ tiền biên, thường gọi 9 hệ Tôn Thất . Mỗi con trai của chúa lập ra một phòng.
2- Từ Nguyễn Phúc Ánh tức vua Gia Long (1802) đến Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy tức vua Bảo Đại (1926-1945) là thời kỳ triều đại các vua Nguyễn dài 143 năm. Mỗi vua cũng lập một hệ riêng cho con mình, trừ các vua chết sớm, không con trai, hoặc bị quốc nạn - Đó là các hệ chánh biên, thường gọi các hệ chánh . Mỗi con trai của vua lập ra một phòng.
Tóm lại, về nguồn gốc, có thể nói bà con NPT chúng ta ngày nay đều là con cháu, là hậu duệ các chúa Nguyễn, các vua Nguyễn ở 2 thời kỳ trên.
Việc thờ cúng lâu nay tổ chức trong đại nội Kinh thành Huế. Bên tả có Triệu miếu, Thái miếu. Triệu miếu thờ Đức triệu tổ Nguyễn Kim, người đứng đầu các chúa Nguyễn Đàng trong và là thân phụ chúa Nguyễn Hoàng. Thái miếu thờ các chúa Nguyễn, từ chúa Nguyễn Hoàng đến chúa Nguyễn Phúc Thuần.
Bên hữu có Hưng miếu, Thế miếu - Hưng miếu thờ ngài Nguyễn Phúc Luân, thân phụ vua Gia Long. Thế miếu thờ các vua triều Nguyễn từ vua Gia Long, vua Minh Mạng . . . cho đến vua Đồng Khánh, vua Khải Định.
Hằng năm, những ngày lễ trọng, bà con NPT ở Huế và xa gần tập trung về hành lễ kỵ giỗ tổ tiên NPT tại các miếu nói trên.

I .Thủy Tổ : Đức Định Quốc Công: Húy NGUYỄN BẶC (924 - 979)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN BẶC

II .Đệ Nhi Tổ : Đô Hiệu Kiểm: Húy NGUYỄN ĐÊ: ( ? - ? )
 Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Đê

III .Đệ Tam Tổ :  Tả Tướng Quốc: Húy: NGUYỄN VIỄN ( ? - ? )
 Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Viễn

IV .Đệ Tứ Tổ : Tả Đô Đốc: Húy: NGUYỄN PHỤNG (?-1150)
 Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Phụng

V .Đệ Ngũ Tổ :  Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương Húy:  NGUYỄN NỘN (?-1229) 
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Nộn

VI .Đệ Lục Tổ : Đô Hiệu Kiểm Húy NGUYỄN THẾ TỨ (?-?) 
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Thế Tứ

VII .Đệ Thất Tổ :  Bình Man Đại Tướng Quân  Húy: NGUYỄN NẠP HÒA (?-1377)
 Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Nạp Hòa

VIII .Đệ Bát Tổ : Hửu Hiệu Điểm  Húy: NGUYỄN CÔNG LUẬT (?-1388) 
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Công Luật

IX .Đệ Cửu Tổ : Du Cần Công  Húy: NGUYỄN MINH DU (1430-1390) 
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Minh Du

X .Đệ Thập Tổ : Phụ  Dạo Huệ Quốc Công  Húy: NGUYỄN BIỆN (?-?) 
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Biện
XI .Đệ Thập Nhất Tổ : Quản Nội  Húy: NGUYỄN CHIẾM (?-?)  
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Chiếm
XII .Đệ Thập Nhị Tổ : Chiêu Quang Hầu  Húy NGUYỄN SỪ (?-?) 
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Sừ
XIII .Đệ Thập Tam Tổ : Thái Bảo Hoằng Quốc Công  Húy: NGUYỄN CÔNG DUẪN (?-?) 
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Công Duẫn 
XIV .Đệ Thập Tứ  Tổ : Phó Quốc Công  Húy: NGUYỄN NHƯ TRÁC (?-?) 
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Như Trác 
XV .Đệ Thập Ngũ Tổ : Trừng Quốc Công  Húy: NGUYỄN VĂN LỰU  (?-?)  
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Văn Lựu

HỆ I NGUYỄN CAM  Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế  (1468 – 1545) 
 Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Cam

HỆ II : NGUYỄN HOÀNG  Triệu Tổ Gia Dũ Hoàng Đế  (1525 – 1613)
Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN CAM  
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN HOÀNG

HỆ III: NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Huy Tông Hiếu Văn Hoàng Đế  (1563 – 1635
)Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN HOÀNG
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

Đời thứ: 1( phòng 1 Khánh Quận Công) NGUYỄN PHÚC KỲ

Khánh Quận Công (? – 1631)
Chi tiết gia đình là con của ngài : NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN PHÚC KỲ

Đời thứ: 2 (Chi 4) NGUYỄN PHÚC TRÍ
Chưỡng Dinh (Vãng 13/03 AL) Chi tiết gia đình là con của ngài : NGUYỄN PHÚC KỲ
Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 2 (Gồm 4 vị)

Đời thứ: 3_Gồm 06 Vị NGUYỄN PHÚC CƠ 
Trấn Thủ Dinh Bổ Chính (17/09/1650– 24/06/1709)
Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC TRÍ
Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 3 (Gồm 6 vị)

Đời thứ: 4_Gồm 07 Vi ...NGUYỄN PHÚC DOÃN Làm Chức Suất Đội (Vãng 14/04 AL)
Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC CƠ
Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 4 (Gồm 7 vị)

Đời thứ: 5_Gồm 16 Vị ...NGUYỄN PHÚC CHỮ (Vãng 04/05 AL)
Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC DOÃN
Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 5 (Gồm 16 Vị)

Đời thứ: 6_Gồm 17 Vị ...NGUYỄN PHÚC THẢO Làm Chức Chưỡng Cơ
Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC CHỮ
Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 6 (Gồm 17 Vị)

Đời thứ: 7_Gồm 15 Vị ...TÔN THẤT THỐNG 
Phấn Dõng Tướng Quân,Thụy Trung Cẩn (14/07/1785_13/10/1857)
Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC THẢO
Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 7 (Gồm 15 Vị)

Đời thứ: 8 TÔN THẤT THẠI (Tức Ông Quán_Lịch sử ghi là Ông Thái,Ông Thải,Ông Thai...)
Tiền Quân Đô Thống Chưởng_Kiêm Quản Thị Vệ Đại Thần (14/06 Kỷ Mão_13/11/1887)
Chi tiết gia đình Là con của ngài : TÔN THẤT THỐNG
Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 8 (Gồm 30 Vị)

Đời thứ: 9...TÔN THẤT PHÚ
Hàn Lâm Viện Thị Giảng (vãng  08/07)
Chi tiết gia đình Là con của ngài : TÔN THẤT THẠI
Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 9 (Gồm 39 Vị)

Đời thứ: 10...TÔN THẤT MÂN Hường Lô Tự Khanh (27/06 Kỷ Mão_Mất 10/10 AL)
Chi tiết gia đình Là con của ông : TÔN THẤT PHÚ
Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 10 (Gồm 72 Vị)

Đời thứ: 11...TÔN THẤT BIỂU (1923_2003) 
Chi tiết gia đình là con của ông : TÔN THẤT MÂN
XEM ĐỜI THỨ 11_THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

Đời thứ: 12...TÔN THẤT THÀNH (09/09/giáp thìn)
Chi tiết gia đình là con của ông : TÔN THẤT BIỂU
XEM ĐỜI THỨ 12_THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

Đời thứ: 13 TÔNNỮ THIÊN TRÂN (27/11/1991)
TÔN THẤT THIÊN BẢO (26/09/1993)
Chi tiết gia đình là con của ông : TÔN THẤT THÀNH
XEM ĐỜI THỨ 13_THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP
 

Bà con cần bổ sung thông tin để cập nhật gia phả,xin vui lòng liên hệ :
Tôn Thất Thành, Mobile Phone 0908.635.635.

Email : nhuandat@gmail.com _ tonthatthanh@hotmail.com 
Chân Thành Thật Cảm Ơn.

Nguồn tin: http://vidieuphap.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay55,189
  • Tháng hiện tại701,343
  • Tổng lượt truy cập25,764,715
Banner trai
Banner phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây