DÒNG HỌ NGUYỄN VIẾT - LÀNG HẠ, XÃ ĐỨC HÒA, HUYỆN ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH

Thứ ba - 09/02/2016 08:32
Cây có ngàn cành vạn lá nhưng chung một gốc, nước có ngàn dòng vạn nhánh nhưng cùng một nguồn. Huống hồ con người gốc ở tổ. Vật gốc ở trời há không nhớ đến nguồn gốc sao?
 
.
 HỌ NGUYỄN VIẾT - LÀNG HẠ, XÃ ĐỨC HÒA
Địa chỉ: Làng Hạ, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh website link button
Website: www.honguyenlangha.vn
Họ Nguyễn chúng ta tổ tông vun bồi đức sáng lâu nay, hun đúc anh tài, con cháu kế thừa không dứt. Phả ký toàn họ lưu giữ ở họ chung, các phái nhỏ sao chép từ đời tổ thứ năm trở xuống, thứ tự các đời trước sau, tên húy, tên hiệu, ngày giỗ, phần một một cách có hướng lối thứ tự.
     Công đức sâu dày tương truyền, tiếng “phúc” lưu truyền, lá ngọc cành vàng tiếp nối, gương truyền chân ảnh. Từ đó trăm năm cúng giỗ, vạn đời tế tự, báo đáp phần nào ơn chở che dạy bảo của tiền nhân.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
, . : 60