DÒNG HỌ NGUYỄN VIẾT - LÀNG HẠ, XÃ ĐỨC HÒA, HUYỆN ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH

DÒNG HỌ NGUYỄN VIẾT - LÀNG HẠ, XÃ ĐỨC HÒA, HUYỆN ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH

  •   09/02/2016 08:32:00 AM
  •   Đã xem: 2840
Cây có ngàn cành vạn lá nhưng chung một gốc, nước có ngàn dòng vạn nhánh nhưng cùng một nguồn. Huống hồ con người gốc ở tổ. Vật gốc ở trời há không nhớ đến nguồn gốc sao?
, . : 60