TRANG HỌ NGUYỄN HUY - TRÁI BÌNH

TRANG HỌ NGUYỄN HUY - TRÁI BÌNH

  •   11/02/2016 01:32:00 AM
  •   Đã xem: 5696
“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu
Người ta nguồn gốc từ đâu?
Có cha có mẹ rồi sau có mình.”
TRANG NGUYỄN HỮU TỘC - LÀNG NGỌC QUẾ, THÁI BÌNH

TRANG NGUYỄN HỮU TỘC - LÀNG NGỌC QUẾ, THÁI BÌNH

  •   10/02/2016 11:32:00 PM
  •   Đã xem: 3224
“Bắc Thụ Nam Chi Vọng Cố Hương.
Báo Ân Tiên Tổ Kiến Từ Đường.
Vạn Đại Hiếu Từ Chiêu Nhật Nguyệt.
Gia Phong Vĩnh Thịnh Phúc Miên Trường.”.
, . : 60