HỌ NGUYỄN KHẮC BẢO THÁP - HÀ NỘI

HỌ NGUYỄN KHẮC BẢO THÁP - HÀ NỘI

  •   09/02/2016 03:08:00 AM
  •   Đã xem: 2606
Họ Nguyễn Khắc thôn Bảo Tháp trước đây thời Pháp thuộc, dưới các triều đại phong kiến nhà Nguyễn, thôn Bảo Tháp thuộc xã Kim Anh, tổng Kim Anh, huyện Kim Anh, tỉnh Phúc Yên.
, . : 60