NGUYỄN THANH SƠN

NGUYỄN THANH SƠN

  •   31/01/2016 12:34:00 AM
  •   Đã xem: 1008
HỌ NGUYỄN VIỆT NAM - TỔNG BIÊN TẬP
- Điện thoại: 0912008568
- Email: bacninh@honguyen.vn
- ĐC: Khu phố Nguyễn Giáo - phường Đồng Nguyên - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
- Thành viên hội đồng quản trị: honguyen.vn
- Quản trị chính: http://bacninh.honguyen.vn
, . : 60