Ho nguyen Phu

TRANG HỌ NGUYỄN PHÚ - KIẾN AN - HẢI PHÒNG

  •   14/02/2016 10:04:00 PM
  •   Đã xem: 2626
Theo sách “Địa linh nhân kiệt” * : “ Do tộc Nhi Hương, do Hương Nhi quốc”, Nghĩa là : “ phải có họ mới thành làng, phải có làng mới thành nước”. Sự hình thành, phát triển của một dòng họ luôn gắn liền với việc dựng làng lập nước
ho nguyen Xuan

TRANG HỌ NGUYỄN XUÂN - HÀNH QUẦN

  •   14/02/2016 08:31:00 PM
  •   Đã xem: 3370
Con chim có tổ, con người có tông. Người ta ai cũng có nguồn gốc. Việt Nam ta có câu “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Tông giống chính là truyền thống của dòng họ - nói rộng ra là truyền thống của dân tộc, đất nước.
, . : 60