HỌ NGUYỄN SỸ Ở CÁT VĂN

HỌ NGUYỄN SỸ Ở CÁT VĂN

  •   10/02/2016 06:25:00 PM
  •   Đã xem: 2442
“Người ta sinh ra là nhờ có tổ. Ở đời phàm đã có tai mắt há chẳng nhớ đến người đã sinh ra từ nguồn gốc hay sao?” (Trích lời tựa trong gia phả họ Nguyễn Sỹ chi Cát Văn
, . : 60