TRAO TẶNG ĐỘC BẢN TỔNG TẬP SẮC PHONG VIỆT NAM CHO BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

TRAO TẶNG ĐỘC BẢN TỔNG TẬP SẮC PHONG VIỆT NAM CHO BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

 07:59 01/01/2016

Ngày 27.12.2015, tại TPHCM, nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần đã trao tặng Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam độc bản “Tổng tập sắc phong Việt Nam”- tập 1 do chính ông sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa, hiệu đính và chú giải. Đây là lần đầu tiên một nhà sử học phối hợp với một doanh nhân trẻ cùng thực hiện một công trình độc bản khổ lớn nhiều ý nghĩa này.
, . : 60