THẾ GIỚI ĐÁNH GIÁ CAO NỮ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

THẾ GIỚI ĐÁNH GIÁ CAO NỮ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

 02:15 03/04/2016

Theo nhiều tờ báo lớn, việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho thấy sự công bằng giới, đánh giá đúng năng lực của phụ nữ.
BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN LÀM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN LÀM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 02:38 31/03/2016

Với đa số phiếu đồng ý, bà Kim Ngân trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức.
FORBES VN BẦU CHỌN BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ ẢNH HƯỞNG NHẤT VN

FORBES VN BẦU CHỌN BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ ẢNH HƯỞNG NHẤT VN

 19:29 08/03/2016

Có nhiều lý do khiến Forbes bầu chọn bà Nguyễn Thị Kim Ngân là phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam.
, . : 60