NGUYỄN LÝ - VỊ KHAI QUỐC CÔNG THẦN THỜI HẬU LÊ

NGUYỄN LÝ - VỊ KHAI QUỐC CÔNG THẦN THỜI HẬU LÊ

 07:21 12/03/2016

Theo sách “Đại Việt thông sử”, Nguyễn Lý là người thôn Dao Xá (nay là xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), theo vua Lê Thái Tổ khởi binh và được trao chức Thứ thủ trong vệ kỵ binh, thuộc quân Thiết Đột.
, . : 60