NGUYỄN DUY TRINH: MỘT TÂM HỒN VÀ MỘT NHÂN CÁCH LỚN

NGUYỄN DUY TRINH: MỘT TÂM HỒN VÀ MỘT NHÂN CÁCH LỚN

 04:41 26/03/2016

“Nguyễn Duy Trinh - Người cộng sản kiên cường; Nhà ngoại giao tài năng” được biên soạn trong hai năm 2011 và 2012, vừa được NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật phối hợp Hội Khoa học lịch sử Việt Nam giới thiệu với bạn đọc.
, . : 60