Tập Đoàn Họ Nguyễn
HỆ THỐNG KẾT NỐI CÁC TRANG TIN CỦA HỌ NGUYỄN VIỆT NAM
  Trang tin này được lập ra với mục đích duy nhất là kênh kết nối với các trang chi tộc Nguyễn Việt Nam. Tìm hiểu lịch sử cội nguồn, ca ngợi những giá trị, công lao, tấm gương của anh linh tiên tổ, của các bậc tiền nhân từ đó tạo sự kết nối và hiểu biết thế sự về dòng họ Nguyễn cho hậu thế. Không mục đích chính trị, kinh doanh, vụ lợi. Với tất cả sự nhiệt tâm của ban quản trị... Trong quá trình xây dựng có thể còn sai sót , không phù hợp hoặc chưa đầy đủ, Ban quản trị rất mong bạn đọc thiện nguyện, nhiệt tình, đồng tâm góp ý, cung cấp các thông tin, bài viết, các tư liệu và địa chỉ của các trang chi tộc cùng chung sức với chúng tôi để bổ xung, chỉnh sửa cho trang kết nối của dòng họ Nguyễn được hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn!   ..

TRANG HỌ NGUYỄN ĐĂNG - AN HÒA, HƯƠNG TRÀ, HUẾ

Thứ ba - 16/02/2016 07:08
Xuất phát từ năm Mậu Ngọ (1558) theo Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng (Chúa Tiên) vào trấn thủ xứ Thuận Hoá rồi đóng đô ở núi Phú Sa, xã Ái Tử (Quảng Trị). Họ Nguyễn Đăng chúng ta cũng vào Nam từ ấy. Thuỷ tổ Họ Nguyễn Đăng ở làng Phù Lưu, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh là họ Trịnh tên Cam
 
.
TRANG HỌ NGUYỄN ĐĂNG - AN HÒA, HƯƠNG TRÀ, HUẾ
ĐC:xã An Hòa, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế website link button
Web: http://nguyendangtoc.blogspot.com
Thuỷ tổ Họ Nguyễn Đăng ở làng Phù Lưu, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh là họ Trịnh tên Cam. Ông đỗ tiến sĩ làm quan đến chức Binh Bộ Thượng Thư kiểm chuyển vận sứ đời tiền Lê. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi Lê (1527) chí Cần Vương nghĩa khí của Trịnh Cam “Phò Lê diệt Mạc” lại trào dâng. Trịnh Cam lánh vào xứ Thuận Hoá chiêu tập những người trung nghĩa giúp vua Lê khôi phục lại ngôi báu, nhưng chưa thành công ông đã mất. Con là Trịnh Vĩnh Phu dù kế thừa hoài bão của cha với ý đồ trên cũng nguội lạnh, buồn chán bỏ Tiên Nộn dời nhà đến ngụ cư tại xã An Hoà, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế, đời nào cũng có người thi đỗ ra làm quan.
Từ đời thứ 6 (1650) có hai hậu duệ Trịnh Sử (phái Đôn Thành) và Trịnh Phú (phái Đạt Lý) đã làm sinh sôi nảy nở với 5 đời trong 3 thế kỷ (1650 - 1950) đã làm sáng danh dòng tộc một Họ lớn ở phía Bắc Thuận Hoá.
Về phía Đôn Thành có hậu duệ Đăng Cao, Đăng Vạn, Đăng Phong, Đặng Tựu, Đăng Lễ, Đăng Điền, Đăng Phổ, Đăng Tấn, Đăng Xuân Hàn...
Về phái Đạt Lý có hậu duệ Đăng Trị, Đăng Đệ, Đăng Thạnh, Đăng Tấn, Đăng Đạo, Cư Trinh, Đăng Vinh, Đăng Khuôn, Cư Sĩ, Đăng Ngạn... đã từng giúp Chúa Nguyễn đắc lực trong công việc mở mang bờ cõi miền Nam.
Xuất phát từ hai câu đối hậu duệ Nguyễn Cư Sĩ tiến cúng vào năm Bính Ngọ (1846) cho nhà thờ Họ.
- Xuất vu Hoan Châu, thiên vu Ô Châu, bồi thực tại tam bách viên y chủng.
- Tích vị Trịnh tánh, kim vị Nguyễn tánh, kế thừa kim thập tứ thế hữu dư.
 
Tạm dịch:
- Sinh ra ở Hoan Châu, dời đến Ô Châu, gây dựng ba trăm năm như cũ.
- Xưa là Họ Trịnh, nay là Họ Nguyễn, kế thừa trải mười bốn thế có thừa.
Với bề dày 450 năm (tính đến năm 2000) sản sinh ra 21 đời, các hậu duệ tiền bối đã dày công xây dựng và giữ gìn. Hậu duệ Họ Nguyễn Đăng đang bước vào thế kỷ 21. Hãy phát huy câu ngạn ngữ từ thời Trịnh Phú (1650) “Học Đồng Di Thi An Hoà” sao cho:
“Tổ tiên danh thơm ghi sử nước
Con cháu tích học nối cơ nhà”
Công đức các bậc tiền bối và các danh nhân nổi tiếng của dòng họ Nguyễn Đăng vừa làm rạng danh dòng họ vừa để lại cho con cháu thế hệ chúng ta đầy niềm tự hào đồng thời phải mang trách nhiệm lớn là phải phát huy truyền thống này truyền lại mãi mãi cho con cháu mai sau.
 
BẢN VĂN TẾ THẦN TẠI ĐÌNH LÀNG AN HOÀ
Duy
- Việt Nam quốc, tuế thứ....................niên, ......................... nguyệt kiến............................ sóc vu.............................. việt..................... nhựt........................
Thừa Thiên tỉnh, Hương Trà quân, Hương Sơ xã, An Hoà thôn, tế chủ............. đồng bổn thôn tam giáp binh biền nhân dân đảng, cẩn dĩ kim ngân sanh tư thanh chước thứ phẩm chi nghi
Cung tiến vu:
- Đại càng quốc gia Nam hải Tư vị Thánh nương nguyên tặng Hàm hoằng Quang đại tứ vị Thượng đẳng thần, gia tặng Hàm hoằng Quang đại chí đức Phổ bác tứ vị Thượng đẳng thần, gia tặng Hàm hoằng Quang đại Chí đức Phổ bác Hiển hoá Tứ vị Thượng đẳng thần, gia tặng Hàm hoằng Quang đại Chí đức Phổ bác Hiển hoá Trang huy Tứ vị Thượng đẳng thần, gia tặng Hàm hoằng quang đại Chí đức Phổ bác Hiển hoá Trang huy Dực bảo Trung hưng tứ vị Thượng đẳng thần.
- Thiên Y A Na Diễn phi chúa ngọc ngyên tặng Hoằng huệ Phổ tế Linh cầm Diệu thông thượng đẳng thần gia, tặng Hoằng huệ Phổ tế Linh cảm Diệu thông Mặc tướng Thượng đẳng thần, gia tặng Hoằng huệ Phổ tế Linh cảm Diệu thông Hoằng huệ Phổ tế Linh cảm Diệu thông Mặc tướng Trang huy Dực bảo Trung hưng tứ vị Thượng đẳng thần.
- Hoằng mô Vỹ lược Đôn hậu Cao các Quảng độ đại vương Thượng đẳng thần. Nguyên tặng Hoằng mô Vỹ lược Đôn hậu Phu hựu Trạc dương Thượng đẳng thần, gia tặng Hoằng mô Vỹ lược Đôn hậu Phu hựu Trạc dương Thượng đẳng thần,gia tặng Hoằng mô Vỹ lược Đôn hậu Phu hựu Trạc dương Trác vỹThượng đẳng thần, gia tặng Hoàng mô Vỹ lược Đôn hậu Phu hựu Trạc dương Trác Vỹ Dực Bảo Trung hưng Thượng đẳng thần.
- Đương cảnh Thành hoàng Thổ địa tôn thần, nguyên tặng Hậu tế tôn thần. Gia tặng Hậu tế Quảng thí tôn thần. Gia tặng Hậu tế Quang vũ Bác huệ tôn thần. Gia tặng Hậu tế Quảng trí Bác huệ Đôn ngưng tôn thần. Gia tặng Hậu tế Quảng thí Bác huệ Đôn ngưng Dực bảo Trung hưng tôn thần. Gia tặng Hậu tế Quảng thí Bác huệ Đôn ngưng Tịnh hậu Dực bảo Trung hưng Trung đẳng thần.
- Kim đức tôn thần tặng Thiếu viễn Hiệu ứng Hoa nghĩa Lợi vật Trai thục Dực bảo Trung hưng Trung đẳng thần.
- Mộc đức tôn thần tặng Thanh tú Kiên trực Vinh mậu Quảng ấm Trai thục Dực bảo Trung hưng Trung đẳng thần.
- Thủy đức tôn thần tặng Dương hiển linh Hoằng triêm Bác nhuận Trai thục Dực bảo Trung hưng Trung đẳng thần.
- Hoả đức tôn thần tặng Ôn hậu quang ứng Thiên cảm Lệ minh Trai thục Dực bảo Trung hưng Trung đẳng thần.
- Thổ đức tôn thần tặng Hoàng đại Hậu khánh Trùng Hậu Hàm dục Trai thục Dực bảo Trung hưng Trung Đẳng Thần.
- Bổn họ Hồ khai khẩn tôn thần
- Tiền khai khẩn hậu khai canh liệt vị tôn thần.
- Bắc ba nhị vị tôn thần.
- Hiển thuỷ tổ khảo tiên Lễ Binh bộ Thượng thơ kiêm Chuyển vận sứ tánhTrịnh công huý Cam thụy Trung hiến Phủ quân.
- Hiển thuỷ tổ khảo trúng cư Triệu phong phủ Hiệu sanh tánh Trịnh công húy Vĩnh Phu thụy minh doãn Phủ quân.
 1. 1. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Nguyễn công phủ quân.
 2. 2. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Hồ công phủ quân.
 3. 3. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Nguyễn công phủ quân.
 4. 4. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Nguyễn công phủ quân.
 5. 5. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Trần công phủ quân.
 6. 6. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Lê công phủ quân.
 7. 7. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Nguyễn công phủ quân.
 8. 8. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Nguyễn công phủ quân.
 9. 9. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Nguyễn công phủ quân.
10. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Nguyễn công phủ quân.
11. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Nguyễn công phủ quân.
 12. Hiển thuỷ tổ khảo tánh Trần công phủ quân.
- Chánh dinh ký lục Tuần kiểm Quảng Nam chư phủ, tặng Đặc tấn Vinh lộc đại phu tánh Nguyễn huý đăng đệ thụy Cương mục phủ quân.
- Chánh dinh Văn Chức viện kiêm Giám trạng tặng Đặc tấn Triều nghị đại phu tánh Nguyễn huý đăng Trị thụy Trung cần phủ quân. 
- Lễ bộ kiêm Lại bộ tặng Táng trị công thần đặc tấn Trụ quốc Kim tử Vinh Lộc đại phu Chánh trị Thượng khanh Tham nghị tánh Nguyễn huý đăng Thạnh thụy Cận thận phủ quân.
- Quảng Nam dinh ký lục tặng Tá lý Công thần Đặc tấn Ngân thanh Vinh Lộc đại phu Chánh tri thượng khanh tánh Nguyễn huý đăng Tấn thụy Văn trung phủ quân.
- Khâm sai Trấn dinh hành Cai bộ Ký lục sự tặng Đặc tấn Ngân thanh Quang lộc đại phu Đại lý tư khanh truy tặng Cung mẫn tánh Nguyễn húy đăng Đạo thụy Trung mục phủ quân.
- Lại bộ Cai tào vận tặng Tá lý công thần Đặc tấn Trụ quốc Kim tử Vinh Lộc đại phu Chánh trị Thượng khanh Tham nghị truy phong vi Tế văn Khuông võ Gia mô Vỹ tích trung đẳng thần. Tặng Khai quốc công thần Vinh Lộc đại phu Hiệp biện đại học sĩ lãnh Lại bộ Thượng thơ tấn phong Tân minh Hầu tánh Nguyễn huý Cư Trinh thụy Văn khác phủ quân.
- Hoằng tín đại phu Tu thân doãn Hàn lâm viện Thị giảng tặng Trung nghịđại phu Tư trị thiếu khanh Quang lộc tự khanh tánh Nguyễn huy đăng Vinh thụy Cần thận phủ quân.
- Quảng Nam dinh cai bộ Tuần hành ngũ tỉnh kiêm lãnh Bình nhung đạo tánh Nguyên huý đăng Khuông thụy Cương mục phủ quân.
- Thần sách quản Tả đôn Khâm sai thuộc Cai cơ Quản túc võ vệ Phó vệ uý tặng Dực Vận công thần Đặc tấn Trụ quốc Thượng tướng quân Cẩm y vệChưởng vệ tánh Nguyễn huý đăng Phong thụy Oai dõng phủ quân.
- Chánh dinh lịnh sứ ty Câu kê hành Lễ bộ sự tánh Nguyễn huý đăng Cao thụy Cương mục phủ quân.
- Khâm sai Cai cơ tặng Dực vận công thần Đặc tấn Trụ quốc Thượng tướng quân Cẩm y vệ Chưởng vệ tánh Nguyễn huý đăng Lễ thụy Oai dõng phủ quân.
- Khâm sai Cai đội tặng Dực vận công thần Nguyễn đăng huý Vạn thụy Tráng duệ phủ quân.
- Thần sách quân túc võ vệ nhị đội Cai đội tặng Dực vận công thần Nguyễn đăng huý Tựu thụy Tráng duệ phủ quân.
- Gia nghị đại phu Gia định tỉnh Thừa tuyên Bố chánh sứ ty Bố chánh sứ tánh Nguyễn huý đăng Sĩ thụy Khải mục phủ quân.
- Trung nghị đại phu Quang lộc tự khanh Quản lý Thương trường sự vụ tánh Nguyễn huý đăng Điều thụy Ôn tịnh phủ quân.
- Phấn dõng tướng quân Biên Hoà tỉnh đẳng xứ địa phương Phó lãnh binh tánh Nguyễn huý viết Ngôn thụy Anh mại phủ quân.
- Cáo thọ Văn thân Phò mã Phấn dõng tướng quân tánh Nguyễn huý đăng Phổ thụy Anh mại phủ quân.
- Cáo thọ Triều Nguyễn đại phu lãnh Hình bộ lang trung tánh Nguyễn huý đăng Ngạng thụy Đoan lượng phủ quân. 
- Cao thọ Phấn dõng tướng quân Tinh binh Vệ uý tánh Nguyễn huý đăng Tấn thụy Anh mại phủ quân.
- Trung nghị đại phu lãnh Hồng lô tự khanh tánh Nguyễn huý Xuân Hàn thụy Minh doãn phủ quân.
- Thiếu nghị đại phu lãnh Hồng lô tư thiệu khanh tặng Nguyễn huy Thắng Ý thụy Minh Doãn phủ quân.
Viết
- Linh thanh hách trạc, kim cổ trường lưu. Vi hiệu tang quang, quốc ân trùng điệp, lẫm thừa tự sự, cảm bất duy kiền, tư đường trọng thu, cẩn dĩ sanh lễ thứ phẩm kỳ cung tuế sự. Ngưỡng đáp
Thần hưu thượng hưởng.
- Lịch đại Hương quan Hương lão chư linh phối.
Cẩn cáo.
 
 
Văn Cúng Lễ Kỵ Ngài Thuỷ Tổ Tại Từ Đường
Họ Nguyễn Đăng, Làng An Hoà
vào ngày 7 tháng 7 hàng năm
–––––––––––
 
Duy,
Tuế thứ.........................niên thất nguyệt kiến..............thân thất nhực.
Việt Nam Quốc - Thừa Thiên Tỉnh - Thành phố Huế - An Hoà phường. Từđường hiến cúng hiệp tế tiên linh, cầu siêu bảo an, hậu duệ sự kim tự tôn chánh tế Nguyễn Đăng................. , tả phần hiến Nguyễn Đăng................., hữu phần hiến Nguyễn Đăng.................... đồng bổn tộc chúng tôn nam hôn nữ tế nội ngoạithượng hạ đại tiểu đẳng.
Cẩn dĩ kim ngân hương hoa hào soạn thanh chước thứ phẩm chi nghi...............cung tiến vu.
Phụng vị thượng niệm Vinh Dương Quận Trịnh tánh Trần Lưu Quận Nguyễn Đăng tộc lịch đợi quá cố tôn linh.
1. Phụng vị Hiển Thuỷ Tổ Khảo tiền Lê Binh Bộ Thượng thư kiêm chuyển vận sứ Trịnh Công Huý Cam thụy Trung Hiến phủ quân - Tịnh Bà tôn linh.
- Phụng vị: Tổ Trịnh công huý Quýt hiện Du Nghệ thụy Minh Đạt tôn linh.
2. Phụng vị Hiển Thuỷ Tổ khảo trúng cứ Hiệu sanh phủ Triệu Phong Trịnh công huý Vĩnh Phu thụy Minh Đoãn phủ quân - Tịnh Bà tôn linh.
3. Phụng vị Tổ Trịnh Công huý Bậc hiệu Huyền Minh tôn linh - Phối tịnh Bà tôn linh.
4. - Phụng vị tổ Trịnh công huý Bạt Tụy tôn linh 
  - Phụng vị tổ trịnh công huý Bạt Đĩnh tôn linh
- Phối tịnh Bà Nguyễn Thị Huý Lưu Tôn Linh
5. - Phụng vị tổ Trịnh công huý Đình tự Bội Lâm hiệu Mậu Lương tôn Linh - Phối tịnh Bà tôn linh
6. - Phụng vị tổ Trịnh công huý Oai tôn linh
- Phụng vị tổ Trịnh công huý Sử tự Bội Huân thụy Đôn Thành tôn linh - phối tịnh Bà tôn linh
- Phụng vị tổ Trịnh công huý Phú huý Đăng Tiên hiệu Phú Nhuận thụy Đạt Lý tôn Linh - Phối tịnh bà Nguyễn Thị Tôn Linh
7. - Phụng vị tổ Nguyễn Đăng huý Trị tự Đại Chánh hiệu Thuận Đức tôn linh - Phối tịnh Bà tôn linh
- Phụng vị tổ Nguyễn Đăng huý Diệm tôn linh
- Phụng vị tổ Nguyễn Đăng huý Đệ huý Viện tiểu tự Bang hiệu Hoà Đức tôn linh - phối tịnh Bà tôn linh
- Phụng vị Hiển Cao Cao Cao tổ khảo tôn linh - phối tịnh Bà tôn linh
- Phụng vị đồng hàng tôn linh 
- Phụng vị Hiển Cao Cao tổ khảo tôn linh - phối tịnh Bà tôn linh
- Phụng vị đồng thế chi tôn linh
- Phụng vị Hiển Cao tổ khảo, tỷ tịnh đồng thế tôn linh
- Phụng vị Hiển tằng tổ khảo, tỷ đồng hàng huynh đệ tỉ muội liệt vị chư tôn linh
- Phụng vị Hiển tổ khảo, tỷ đồng hàng huynh đệ tỉ muội liệt vị chư tôn linh
- Phụng vị phối tiến bá thúc phụ mẫu huynh đệ tỷ muội, nam nữ hữu tự vô tự hữu danh vô vị hữu vị vô danh huyết sảo tảo thương sa lạc thất tường ly hương biệt quán thất thi mộ phần chiến tranh đẳng chư hương hồn liệt vị.
Thiết niệm,
Tuế lưu tự mại huý nhựt phục lâm qui tư ý đức kịch thiết ai trần cung trần nghỉ lễ thức biểu thành tâm tinh sản hữu thức.
Lưỡng tánh đồng tư cao cao viễn viễn thượng tiến thuỷ tổ hạ cập tăng huyền phụng thỉnh tôn linh đồng lai thượng hưởng.
 
Cẩn cáo.
xem tiep

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập0
 • Hôm nay55,189
 • Tháng hiện tại700,714
 • Tổng lượt truy cập25,764,086
Banner trai
Banner phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây